TK heeft een olifant geadopteerd

Olifanten zijn al 35 miljoen jaar op de wereld en sinds die tijd zijn er wel driehonderd verschillende soorten geweest. Nu zijn er nog twee: de Afrikaanse olifant en de Aziatische olifant. De twee zijn familie van elkaar, maar waarschijnlijk al sinds de ijstijd ieder hun eigen weg gegaan. Olifanten zijn de grootste terrestrische dieren op aarde en hebben veel voedsel en ruimte nodig om te (over)leven. Bovendien wordt het leefgebied van olifanten steeds kleiner doordat de bevolking toeneemt, wat vaak leidt tot conflict-situaties met de lokale bevolking wat betreft de schaarse grondstoffen. Op de koop toe worden olifanten in Afrika en Azië vaak gestroopt voor hun ivoren slagtanden. TK steunt het werk van het WNF voor de olifant!

In actie voor olifanten of tegen de ontbossing
https://www.youtube.com/watch?v=5o1KmhPR7Fk#t=3

Adopteer een olifant.
https://support.wwf.org.uk/adopt-an-elephant